Sunday, 13/06/2021 - 14:33|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC LAN MẪU - LỤC NAM - BẮC GIANG

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KÌ 2017-2010 (01/11/2017)

Đại hội chi bộ trường Tiểu học Lan Mẫu nhiệm kỳ 2017 - 2020 được tổ chức vào ngày 30 tháng 10 năm 2017, tại trường Tiểu học Lan Mẫu.
Đại hội chi bộ trường Tiểu học Lan Mẫu nhiệm kỳ 2017 - 2020 được tổ chức vào ngày 30 tháng 10 năm 2017, tại trường Tiểu học Lan Mẫu.

     ĐẢNG BỘ XÃLAN MẪU                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHIBỘ TRƯỜNG TH LAN MẪU     

                      *

        Số:......../NQ-ĐHCB                   Lan Mẫu, ngày 30 tháng 10 năm 2017

 

 

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020

 

Thực hiện Kế hoạch số 17 – KH/ĐU ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Đảng ủy xã Lan Mẫu về việc chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã nhiệm kì 2017 –2020;

Đại hội chi bộ trường Tiểu học Lan Mẫu nhiệm kỳ 2017 - 2020 được tổ chức vào ngày 30 tháng 10 năm 2017, tại trường Tiểu học Lan Mẫu. Dự Đại hội có 19/19 đảng viên chính thức;

Đại hội đã thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020; báo cáo kiểm điểm cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015 -2017; chi bộ thảo luận, biểu quyết và thông qua những nội dung quan trọng trong báo cáo chính trị của chi bộ trình Đại hội; chi bộ bầu Ban chi ủy, bầu Bí thư và Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020;

Đại hội chi bộ trường Tiểu học Lan Mẫu nhiệm kỳ 2017 – 2020,

 

QUYẾTNGHỊ:

I. Nhất trí thông qua những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong báo cáo chính trị trình Đại hội và thống nhất với những nội dung chủ yếu sau:

1. Về đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017

Đại hội nhất trí với báo cáo tổng kết nhiệm kì 2015 - 2017; phương hướng nhiệm kì 2017 – 2020 và báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy nhiệm kì 2015 - 2017.

Nhiệm kì 2015 – 2017, dưới sự lãnh đạo của Ban Chi uỷ, chi bộ đã làm tốt công tác lãnh đạo chính quyền, chuyên môn và các tổ chức đoàn thể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Cơ sở vật chất đáp ứng được yêu cầu; cán bộ đảng viên, cán bộ giáo viên có tinh thần trách nhiệm. Chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng lên. Trường giữ vững danh hiệu Chuẩn quốc gia và được UBND tỉnh khen tặng.

Trong nhiệm kỳ, cán bộ đảng viên, cán bộ giáo viên, nhân viên chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; của ngành và của địa phương.

2. Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

Bên cạnh kết quả đạt được, trong nhiệm kì chi bộ còn chưa phát triển được viên mới. Nguyên nhân là do công tác tuyên truyền của chi bộ, của các tổ chức đoàn thể chưa được thường xuyên dẫn đến cán bộ viên chức chưa thật sự muốn đứng trong hàng ngũ của Đảng.

3. Về các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020

a) Xây dựng Đảng:

- 100% đảng viên chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Kết nạp từ 1- 2 quần chúng ưu tú vào đảng.

- Kiểm tra, giám sát từ 4 - 6 lượt đảng viên

- Chi bộ đạt: “Trong sạch vững mạnh”

b) Lãnh đạo xây dựng đơn vị và tổchức đoàn thể:

* Chất lượng học sinh:

+ Chất lượng giáo dục toàn diện

* Đánh giá định kì

+ Hoàn thành tốt: 35% trở lên.

+ Chưa hoàn thành: Dưới 1%

+ Số còn lại là hoàn thành.

* Đánh giá năng lực:

+ Tốt: Đạt từ 70% trở lên.

+ Chưa đạt: Dưới 1%

+ Số còn lại là Đạt

* Đánh giá phẩm chất

+ Tốt: Đạt 100%

* Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học hàng năm đạt 100%.

* Chất lượng giáo dục mũi nhọn:

+ Cấp tỉnh về TDTT, Nghệ thuật và giải khác: đạt từ 2- 4 giải.

+ Cấp huyện về TDTT, Nghệ thuật và giải khác đạt từ 10 - 15 giải.

+ Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học: Đạt 100%.

* Công tác PC:

          + Duy trì sĩ số đạt:100%

          + Tuyển học sinh lớp1: 100%

+ Đơn vị đạt Chuẩn PC mức độ 3.

*  Đối với nhà trường:

Giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 2; trường “Đạt tiêu chuẩn giáo dục cấp độ 2”- Đề nghị khen cao.

+ Công tác xây dựng đội ngũ:

+ Trình độ đào tạo của đội ngũ: Trên chuẩn: từ 85% trở lên.

+ Trình độ chuyên môn:

- Giáo viên giỏi cấp tỉnh: 2 - 4 lượt

- Giáo viên giỏi cấp huyện: 16- 20 lượt

- Giáo viên giỏi cấp trường: 25 - 30 lượt

- Không có giáo viên có trình độ chuyên môn yếu kém

+ Phân loại chất lượng đội ngũ cuối các năm học:

- Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ: Từ 28 -30%

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Từ 40 – 45%

- Số còn lại Hoàn thành nhiệm vụ.

+ Công tác xây dựng cơ sở vậtchất:

+ Xây mới phòng học: Tối thiểu 04 phòng học

+ Tu sửa, nâng cấp CSVC, mua sắm thiết bị,bàn ghế, đồ dùng dạy học đảm bảo phục vụ kiểm tra lại trường Chuẩn và phục vụ việc thay sách.

+ Đối với tập thể:

Giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 2; trường “Đạt tiêu chuẩn giáo dục cấp độ 2”- Đề nghị khen cao.

* Các đoàn thể:

+ Tổ chức Công đoàn:

Giữ vứng danh hiệu “Vững mạnh xuất sắc”. Đề nghị Liên đoàn lao động Bắc Giang khen tặng.

+ Liên đội thiếu niên:

Đạt danh hiệu Liên đội Mạnh. Đề nghị Hội đồng Đội Lục Nam khen tặng.

II. Đại hội đã bầu Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 03 đồng chí.

+ Đại hội bầu đồng chí Lương Văn Quảng làm bí thư;

+ Đại hội bầu đồng chí Dương Văn Hưng làm phó bí thư;

+ Đại hội bầu đồng chí Nguyễn Xuân Tưởng làm chi ủy viên.

III. Giao cho Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội và những nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng các chương trình, chuyên đề, kế hoạch công tác để lãnh đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ đề ra.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội kêu gọi toàn thể các đồng chí đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị hãy phát huy truyền thống phong trào thi đua “Hai tốt”, tinh thần trách nhiệm và ý thức phấn đấu vươn lên để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020, góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu, kế hoạch của nhà trường trong giai đoạn mới.

 

Nơinhận:                                         THƯKÍ                           TM. CHI BỘ

- Đảng ủy xã (Để b/c);

- Lưu: Chi bộ.

 

 

 

 

Nguồn: lucnam.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 2
Tháng 06 : 62
Năm 2021 : 601