Thực hiện theo Công văn số 525 PGD&ĐT-GDTH ngày 15 tháng 11 năm 2017 về việc làm việc với chuyên gia nước ngoài, ngày 20 tháng 12 năm 2017, trường Tiểu học Lan Mẫu long trọng đón ...