Ngày 24 tháng 9 năm 2020, trường TH Lan Mẫu tổ chức sinh hoạt chuyên môn chuyên đề tổ chức dạy học trực tuyến cho cán bộ, giáo viên nhà trường.