Tuesday, 30/11/2021 - 17:07|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC LAN MẪU - LỤC NAM - BẮC GIANG

MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC GẮN VỚI LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

Thực hiện mô hình trường học gắn với lao động sản xuất, chiều ngày 26 tháng 9 năm 2021, phụ huynh lớp 5B tham gia lao động làm đất, trồng hoa. 


Nguồn: Trường TH Lan Mẫu